แบ่งปัน

S__11436122  S__11436124

S__11436125  S__11436126

ทีโอทีตอบโจทย์ธุรกิจ SME และหน่วยงานราชการ เชิญกลุ่มลูกค้าประเภทหน่วยงานราชการ ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการจากหน่วยงานราชการ ร้านค้า ร้านอาหาร คอนโดมิเนียม เมืองพัทยา เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนา “Good Business By TOT Application”
ที่ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น 7 โรงแรมไซมีสพัทยา ซ.โพธิสาร ต.นาเกลือ นาย ประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 บริษัททีโอที จำกัด มหาชน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “Good Business By TOT Application” พร้อมด้วย นาย ธาณินทร์ สุวรรณกิจ ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5.2 และ นาย รัตนชัย สุทธิเดชานัย อดีตประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สภาเมืองพัทยา โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย หน่วยงานราชการ กลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจ SME ประเภทโรงแรม และรีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจส่วนตัว รวมจำนวน 100 คน 
การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นตามนโยบายของทีโอที โดยได้คัดเลือกลูกค้าในพื้นที่เมืองพัทยา ที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ ร้านค้า รีสอร์ท ร้านอาหาร และคอนโดมิเนียม เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มราชกาา และธุรกิจ SME ให้ได้รับทราบแนวทางในการนำศักยภาพของเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ทีโอทีได้จัดวิทยากรที่มีความชำนาญด้านการวางระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ Solution ที่เหมาะสมกับธุรกิจ แต่ละประเภทของผู้ประกอบการ นอกจากนั้น ทีโอที ยังได้เชิญ ดร.ภิมาน อภิพัฒนะมนตรี ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการขายและบริการลูกค้า บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน มาบรรยายเกี่ยวกับการนำ Application มาใช้ในธุรกิจเพื่อรองรับการตลาดยุค 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 อีกด้วย…….

S__11436127 S__11436128