หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ  

 

4577 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

HOT NEWS

ศปมผ.อบรมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงเด็ก

ภาพ/ข่าว อัมพร ศปมผ.อบรมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงเด็ก ( 15 พ.ย.59 ) ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา พลเรือโทสานนท์ พระเอม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงเด็ก รุ่นที่4 โดยศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ. ) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พ. ) โดยมีสถาบันพระประชาบดีจัดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงเด็ก รุ่นที่4...