หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ  

 

4995 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

HOT NEWS

เมืองพัทยาและมูลนิธิมหกิจไพศาลร่วม ลงนามบันทึกการส่งมอบและรับมอบสิ่งปลูกสร้างภายในวังสามเซียน บนเขาพระใหญ่เมืองพัทยา เพื่อพัฒนาปรับปรุงและดูแลรักษาให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

    ภาพ/ข่าว วาสนา  เมืองพัทยาและมูลนิธิมหกิจไพศาลร่วม ลงนามบันทึกการส่งมอบและรับมอบสิ่งปลูกสร้างภายในวังสามเซียน บนเขาพระใหญ่เมืองพัทยา เพื่อพัฒนาปรับปรุงและดูแลรักษาให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นาย ชนัฐพงศ์  ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ได้ลงนามบันทึกการส่งมอบและรับมอบสิ่งปลูกสร้างภายในวังสามเซียน บนเขาพระใหญ่เมืองพัทยา ระหว่างมูลนิธิมหกิจไพศาล กับ เมืองพัทยา โดยมี นายมงคล มหกิจไพศาล  ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิมหากิจไพศาล ร่วมลงนาม ...