หน้าแรก แท็ก ข่าวชลบุรี

แท็ก: ข่าวชลบุรี

- Advertisement -

HOT NEWS

“กระเจี๊ยบเขียวธราธิป” กระเจี๊ยบเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร “กระเจี๊ยบเขียวธราธิป” กระเจี๊ยบเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ธราธิป อันเนื่องมาจาก พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเกษตรวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ได้มีพระราชกระแสรับสั่งข้อหนึ่งว่า “การนำพันธุ์ใหม่หรือพันธุ์ต่างประเทศมาต้องระวังเรื่องโรค ถ้าเกิดโรคแล้วจะเกิดเสียหามากและขาดทุน การนำพันธุ์ต่างประเทศมาราคาสูงไม่ควรพึ่งพา” และการเพาะปลูกของเกษตรกรโดยทั่วต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากตลาด เมล็ดพันธุ์เพื่อนำมาปลูกทุกครั้ง เนื่องจากไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อได้ ถ้าเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองจะช่วยลดต้นทุนการผลิต และสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...