หน้าแรก แท็ก ป้าน้อย

แท็ก: ป้าน้อย

- Advertisement -

HOT NEWS

ชุมชนหนองปรือ 3 ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.เกษมทรัพย์ จ.นครราชสีมา

ชุมชนหนองปรือ 3 ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.เกษมทรัพย์ จ.นครราชสีมา ที่ชุมชนหนองปรือ 3 ทางคณะศึกษาดูงานในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่นและศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจาก อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา   นำโดย นางสาวน้อย สดสระน้อย นายกอบต.เกษมทรัพย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบต.หัวหน้าหน่วยงาน ชุมชน ได้เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีนายสมชาย ฉิมวิเศษ รองประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ และ นางสาว...