หน้าแรก แท็ก พัทยา

แท็ก: พัทยา

HOT NEWS

ปลัด พม.เปิดอบรมสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม

ภาพ/ข่าว  อัมพร ปลัด พม.เปิดอบรมสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม ( 30 ก.ค.59 ) ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ บ้านพักคนชราบางละมุง นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดอบรม “สร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม” เสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนดินแดง พร้อมบรรยาพิเศษ หัวข้อ “ภาวะผู้นำ” โดยมีนางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการเคหะแห่งประเทศไทย...