หน้าแรก แท็ก มองช้างคาเฟ่

แท็ก: มองช้างคาเฟ่

HOT NEWS

คณะรองนายกเมืองพัทยาเข้ารายงานตัวทำงานที่เมืองพัทยา ในวันแรก

คณะรองนายกเมืองพัทยาเข้ารายงานตัวทำงานที่เมืองพัทยา ในวันแรก ภายหลังที่มีการออกประกาศหนังสือคำสั่งเมืองพัทยา ที่ 319/2560 เรื่องการแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการ โดยอาศัยตามความในมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 โดย เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นรองนายกเมืองพัทยาเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยา จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1....