หน้าแรก แท็ก วัดคนจีน

แท็ก: วัดคนจีน

HOT NEWS

ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามการรื้อถอนอาคารปลุกสร้างบนเขาพระใหญ่ พร้อมจะตั้ง คกก.ดูแลวังสามเซียน

ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามการรื้อถอนอาคารปลุกสร้างบนเขาพระใหญ่ พร้อมจะตั้ง คกก.ดูแลวังสามเซียน เมื่อเวลา 14.30 น.ของวันที่ 10 มกราคม 2560 ทาง นาย ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ที่บริเวณวังสามเซียนเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีการรุกล้ำที่ดินสาธารณะประโยชน์ บริเวณเขาพระใหญ่ที่ก่อนหน้านี้เคยมีการก่อสร้างอาคารกึ่งถาวร ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีการรื้อถอนออกไปเกือบทั้งหมดเหลือเพียงสิ่งปลูกสร้างบางหลังเท่านั้นที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ นอกจากจะลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบความคืนหน้าอาคารรุกล้ำแล้วยังได้ร่วมพิจารณาหาแนวในการเข้ามาบริหารจัดการวังสามเซียนหลังจากทางเมืองพัทยาได้มีการทวงคืนพื้นที่สาธารณะแห่งนี้กลับคืนมาได้  นาย...