หน้าแรก แท็ก วันช้างไทย

แท็ก: วันช้างไทย

- Advertisement -

HOT NEWS

ชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรนาเกลือ ร่วมสืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ จัดพิธีทำบุญประจำปีพร้อมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรนาเกลือ ร่วมสืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ จัดพิธีทำบุญประจำปีพร้อมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รับเทศกาลปีใหม่ไทย ที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรนาเกลือ คณะกรรมการนิติบุคลพร้อมคณะกรรมการชุมชน ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญประจำปีพร้อมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยทางชุมชนได้นิมนต์คณะสงฆ์จำนวน 9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตราหารเพล โดยมีนาง ปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ  คณะกรรมการ ผู้นำชุมชน รวมถึงชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน หลังพระสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตราหารเสร็จสิ้นแล้ว ทางชุมชน ได้ร่วมกันสงฆ์น้ำพระ หลังเสร็จสิ้นทางคณะสงฆ์ได้ให้ศีลให้พรประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมงาน ก่อนที่จะมีการเชิญผู้สูงอายุภายในชุมชน เข้านั่งประจำที่เพื่อทำการรดน้ำดำหัวขอพรจากลูกๆหลานๆ...