หน้าแรก แท็ก สวนนงนุช

แท็ก: สวนนงนุช

HOT NEWS

เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับชุมชนชัยพรราชา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     ภาพข่าว / วสุพล เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับชุมชนชัยพรราชา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการชุมชนชัยพรราชา นายชู อุระดา ประธานชุมชนชัยพรราชา พร้อมคณะกรรมการได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 ด้วยการสนับสนุนโครงการจากเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ฉิมวิเศษ รองประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยแขกผู้มีมีเกียรติ อาทิ นายยงยุธ...