หน้าแรก แท็ก สาวโหดยิงแฟนหนุ่มดับ

แท็ก: สาวโหดยิงแฟนหนุ่มดับ

HOT NEWS

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา  ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย   พร้อมร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561  ที่ลานซันเคนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับเมืองพัทยา และหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย พร้อมร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 โดยมี นายเกรียงไกร  วิไลลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช...