หน้าแรก แท็ก โรงเรียนเมืองพัทยา7

แท็ก: โรงเรียนเมืองพัทยา7

HOT NEWS

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบป้ายโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หรือวัดกอไผ่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบป้ายโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หรือวัดกอไผ่ ต.ตะเคียนเตี้ย เวลา 09.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หรือวัดกอไผ่ เขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้จัดพิธีส่งมอบป้ายโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิชิตพงศ์ ชื่นวรทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก มาเป็นประธานส่งมอบ โดยมี...