หน้าแรก แท็ก ไทยเที่ยวไทย ไปเที่ยวสวนนงนุช พัทยา ฟรี

แท็ก: ไทยเที่ยวไทย ไปเที่ยวสวนนงนุช พัทยา ฟรี

HOT NEWS

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานเปิดพร้อมสัมมนาในโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรีและเครือข่าย

    ภาพ/ข่าว วสุพล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานเปิดพร้อมสัมมนาในโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรีและเครือข่าย ที่ห้องมารีนบอลรูม โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท จอมเทียน พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไดเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรีและเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวคิดของรัฐบาลเกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ รับทราบเกี่ยวกับแนวทางในการสอดส่องแผนงาน โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมภาค รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานตามอำนาจหน้าที่และเครือข่ายทั่วประเทศ รวมจำนวน 8...