หน้าแรก แท็ก 77ข่าวเด็ดชลบุร

แท็ก: 77ข่าวเด็ดชลบุร

HOT NEWS

นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมจัดทำและผูกซั้งเชือกในแนวปะการังเทียม ภายใต้โครงการคืนชีวิตให้ป่าชายเลนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ

นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมจัดทำและผูกซั้งเชือกในแนวปะการังเทียม ภายใต้โครงการคืนชีวิตให้ป่าชายเลนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดทำและผูกซั้งเชือกในแนวปะการังเทียม ในชื่องาน "ซั้งเชือกสายใย ถวายอาลัยองค์ภูมินทร์ " ภายใต้โครงการคืนชีวิตให้ป่าชายเลนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน การจัดโครงการ อาทิ...