หน้าแรก แท็ก 77ข่าวเด็ดชลบุรี

แท็ก: 77ข่าวเด็ดชลบุรี

HOT NEWS

เมืองพัทยาจัดประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ครั้งที่ 4/2560

เมืองพัทยาจัดประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ครั้งที่ 4/2560        ที่ห้องประชุม131ศาลาว่าการเมืองพัทยา พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนาง ณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมรับนโยบายการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตาม และควบคุมโรคติดต่อด้านเอดส์ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อสุขภาพ เพราะสามารถแพร่เชื้อหรือกระจายโรคไปยังบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หลายภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายไว้3ข้อหลักดังนี้...