แบ่งปัน

280032 280033 280035 280036

าพข่าว วสุพล

วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จัดพิธีสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  เนื่องในวันสงกรานต์ วันไหลพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

เมื่อเวลา 07.00 น.ของวันที่ 19 เม.ย.2559   ที่  ลานวัดชัยมงคล พระอารามหลวง  ทางวัดได้จัดงานพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์ซึ่งตรงกับวันไหลพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้เคียง ผู้นำชุมชน อสม. มาร่วมกันทำบุญ พร้อมยังมีนักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น อาทิ , นายอิทธิพล คุณปลื้ม นากเมืองพัทยา, นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารและที่ปรึกษาเมืองพัทยา มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

นอกจากนี้ ยังได้มีการรดน้ำผู้สูงอายุพร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุที่ได้มาเข้าร่วมงานกิจกรรมในวันนี้ และภายในงานยังได้การแสดงถึงวัฒนธรรมไทยและการรำวง ที่สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้มาร่วมงาน เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในวันสงกรานต์วันไหลพัทยาในวันนี้

280037 280061 280062 280064