ข่าวชลบุรี

หน้าแรก ข่าวชลบุรี
- Advertisement -

สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลโป่ง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 100.000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560

สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลโป่ง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 100.000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ทางสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี โดย นาง จุฑารัตน์ ศิริญนิติ หัวหน้ากลุ่มบริการจัดการด้านการประมง สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลโป่ง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่าหนึ่งแสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยมีทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง อาทิ...

RECENT POSTS