ข่าวอาชญากรรม

หน้าแรก ข่าวอาชญากรรม
- Advertisement -

HOT NEWS

เมืองพัทยาและมูลนิธิมหกิจไพศาลร่วม ลงนามบันทึกการส่งมอบและรับมอบสิ่งปลูกสร้างภายในวังสามเซียน บนเขาพระใหญ่เมืองพัทยา เพื่อพัฒนาปรับปรุงและดูแลรักษาให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

    ภาพ/ข่าว วาสนา  เมืองพัทยาและมูลนิธิมหกิจไพศาลร่วม ลงนามบันทึกการส่งมอบและรับมอบสิ่งปลูกสร้างภายในวังสามเซียน บนเขาพระใหญ่เมืองพัทยา เพื่อพัฒนาปรับปรุงและดูแลรักษาให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นาย ชนัฐพงศ์  ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ได้ลงนามบันทึกการส่งมอบและรับมอบสิ่งปลูกสร้างภายในวังสามเซียน บนเขาพระใหญ่เมืองพัทยา ระหว่างมูลนิธิมหกิจไพศาล กับ เมืองพัทยา โดยมี นายมงคล มหกิจไพศาล  ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิมหากิจไพศาล ร่วมลงนาม ...
Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017