โซนหนองปลาไหล

หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น โซนหนองปลาไหล

HOT NEWS

เทศบาลเมืองหนองปรือจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์งานกองข้าวบ้านหนองปรือ

ภาพ /ข่าว อาทิตย์ เทศบาลเมืองหนองปรือจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์งานกองข้าวบ้านหนองปรือ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของพื้นที่ เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 59 ที่ใต้อาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ นาย นิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานประชุมหารือ การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์วันกองข้าวประจำปี 2559 โดยมีผู้นำชุมชนบ้านหนองปรือเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานการท่องเที่ยวท้องถิ่นในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวบ้านหนองปรือ ซึ่งในทุก...