โซนหนองปลาไหล

หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น โซนหนองปลาไหล
- Advertisement -

HOT NEWS

มูลนิธิพระมหาไถ่เข้าประชุมหารือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเมืองพัทยาในด้านการพัฒนาชีวิตคนพิการในพื้นที่เมืองพัทยา

    ภาพ/ข่าว วสุพล มูลนิธิพระมหาไถ่เข้าประชุมหารือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเมืองพัทยาในด้านการพัฒนาชีวิตคนพิการในพื้นที่เมืองพัทยา ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ทาง นาย ณรงค์ รัตนโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา พร้อมคณะครูผู้สอนและนักเรียน เข้าร่วมประชุมหารือในเรื่องการพัฒนาคนพิการในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมี นาย ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็นที่จะเป็นการส่งผลในการดำเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพของคนพิการในพื้นที่เมืองพัทยา อาทิ การติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานลอยติดลิฟท์...
Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017