โซนโป่ง

หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น โซนโป่ง
- Advertisement -

HOT NEWS

พี่น้องชาวตำบลโป่ง ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวันหาบ

พี่น้องชาวตำบลโป่ง ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวันหาบ ที่วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม หรือวัดโป่ง ชาวบ้านตำบลโป่ง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนต่างๆต่างแต่งชุดไทย พร้อมร่วมนำ อาหารแห้ง ผลไม้ และ เงิน มาร่วมขบวนหาบ ซึ่งถือได้ว้าเป็นกิจกรรมแรกของงานประเพณีสงกรานต์ของพี่น้องตำบลโป่ง สำหรับกิจกรรมวันหาบถือว่าเป็นกิจกรรมวันแรกของงานประเพณีสงกรานต์ที่ชาวบ้านต่างร่วมมือร่วมใจกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวตำบลโป่งต่อไป หลังได้เวลาขบวนหาบ ซึ่งประกอบไปด้วย อาหารแห้ง ผลไม้ และ ปัจจัย  ในขบวนก็มีนางรำ และตามด้วยขบวนกลองยาว ก่อนที่ขบวนแห่...