หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ  

 

4058 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
- Advertisement -

HOT NEWS

โรงเรียนเมืองพัทยา 9 วัดโพธิสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ”

  โรงเรียนเมืองพัทยา 9 วัดโพธิสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ”  ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) นาย ศรชัย เข้มแข็ง พร้อมคระครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2560 โดยมี นาย วุฒิพล เจริญผล หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา...