ข่าวรอบพัทยา

หน้าแรก ข่าวรอบพัทยา
- Advertisement -

HOT NEWS

ทม.หนองปรือ จัดโครงการฝ่าวิกฤตสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยนำหลายหน่วยงานภาคประชาชนร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรไว้บริโภคภายในครัวเรือน

    ภาพ /ข่าว อาทิตย์ เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับภาคประชาชน จัดโครงการฝ่าวิกฤตสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยนำหลายหน่วยงานภาคประชาชนร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรไว้บริโภคภายในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพร เมื่อเวลา  09.30 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ซอยมาบยายเลีย 45 คณะกรรมการจากชุมชนต่าง ๆ ชมรมดอกลำดวน ชมรมครอบครัวเด็กพิเศษ กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ และหน่วยงานภาคประชาชน...
Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017