ข่าวรอบพัทยา

หน้าแรก ข่าวรอบพัทยา

HOT NEWS

กิจกรรมนินทาหนังสือครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2559 เป็นการนินทาหนังสือประกายราชพฤกษ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 5

  ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร    ไฟล์ภาพ กิจกรรมนินทาหนังสือครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2559 เป็นการนินทาหนังสือประกายราชพฤกษ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 5           ที่ห้องสมุดวรรณศรี โรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยา นาง วรรณภา วรรณศรี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เมืองพัทยา และรองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยา...
Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017