โซนห้วยใหญ่

หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น โซนห้วยใหญ่
- Advertisement -

HOT NEWS

เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดอบรมให้กับครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส ในโครงการผลิตสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

ภาพ /ข่าว อาทิตย์ เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดอบรมให้กับครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส ในโครงการผลิตสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นมิติใหม่ในการปฏิรูปการศึกษา ที่ห้องประชุมวัดสุทธาวาส ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยกองการศึกษา ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นโครงการอบรมให้กับครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นาย มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับโครงการผลิตสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ที่จะให้เด็กได้รับการศึกษา อย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัย ซึ่งครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้มีบทบาทยิ่ง ในการขับเคลื่อนให้การศึกษาไปสู่การพัฒนาประชากรในท้องถิ่นตั้งแต่ปฐมวัย...
Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017