ข่าวท้องถิ่น

หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น
- Advertisement -

HOT NEWS

อพท. 3 หารือชุนชนนาเกลือ ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน เตรียมนำร่องย้อนรอย “ตลาดเก่านาเกลือ” คัดสรร 20 ร้านอาหารอร่อยมารวมไว้ในแหล่งเดียว

  อพท. 3 หารือชุนชนนาเกลือ ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน เตรียมนำร่องย้อนรอย “ตลาดเก่านาเกลือ” คัดสรร 20 ร้านอาหารอร่อยมารวมไว้ในแหล่งเดียว  (15 ก.พ.60) ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา นาย ธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) เป็นประธานการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผุ้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน และระดมสมอง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนนาเกลือ โดยมี นาย สินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร...
Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017