แบ่งปัน

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

วันนี้ 17 กันยายน 2564 ที่บิรเวณชายหาดพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายพรธรรม ธรรมวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร พร้อมด้วยนายเรืองลาภ ทองทิพย์ ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการฯคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์ กรมศิลปากร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการขออนุญาตสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเพื่อขออนุญาตจัดสร้างอนุสาวรีย์

เนื่องจากเมืองพัทยาได้มีความประสงค์จะจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบในหลวงรัชกาลที่ 9 ริมอ่าวพัทยา ระหว่างซอย 11-12 ถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระปรีชาสามารถด้านกีฬาในโอกาสทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 (ปัจจุบันคือกีฬาซีเกมส์) ณ บริเวณชายหาดเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นศูนย์รวมจิตใจให้รำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของพระองค์

นายพรธรรม ธรรมวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กล่าวว่า คณะกรรมการอนุสาวรีย์แห่งชาติได้ส่งคณะทำงานของกรมศิลปากร ประกอบด้วย ภูมิสถาปนิก สถาปนิกและประติมากร ลงมาประสานกับเมืองพัทยาในเรื่องแนวความคิดในการจัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นไปในรูปแบบไหน ลงจากนี้ก็จะนำข้อมูลที่ลงพื้นที่ในวันนี้ไปทำการวิเคราะห์และนำเสนอคณะกรรมการอนุสาวรีย์แห่งชาติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ ถ้าสร้างมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ จะเป็นไปในรูปแบบไหนได้บ้างซึ่งทางเมืองพัทยาก็ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเพื่อให้หารือในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยทางกรมศิลปากรได้ขอข้อมูลเก่าหรือภาพถ่ายที่เป็นเรื่องราวในอดีตที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จมาทรงเรือใบ เพื่อนำมาใช้ออกแบบตัวประติมากรรม และหลังจากที่ลงพื้นที่ในวันนี้ก็จะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุสาวรีย์แห่งชาติ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก็จะดำเนินจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ตามขั้นตอนต่อไป

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้