แบ่งปัน

เทศบาลตำบลโป่งระดมพล เครื่องไม้เครื่องมืออกภาคสนามบริการพี่น้องประชาชน ต.โป่ง หมู่ที่ 1 เพื่อซ่อมไฟ ซ่อมถนน ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ล้างถนน แจกทรายอะเบท ตามโครง BIG CLEANING DAY

ที่บริเวนถนนบ้านหนองน้ำเต้าลอยหมู่ที่ 1 ต.โป่ง ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง นาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง นาย อนุชา เพียรใจ นาย สุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง ได้จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY โดยมีพนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างพร้อมเพียง ซึ่งทางเทศบาลตำบลโป่งก็จะทำไปจนให้ครบทั้ง 10 หมู่ของตำบลโป่ง..

โดย นาย ประเนิม นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ โดยครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลโป่ง ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล พี่น้องประชาชน ช่วยกันกันพัฒนาชุมชน โดยการทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย กวาดถนน ล้างถนน ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เพื่อรักษาความสะอาดเป็นระเบียบของชุมชนของหมู่ที่ 1 ต.โป่ง โดยโครงการนี้จะหมุนเวียนไปตามหมู่ต่างๆของตำบลโป่งจนครบทั้ง 10 หมู่ เพื่อให้เกิดความสะอาดของชุมชน ปราศจากมลพิษ หรือแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคต่างๆได้อีก หรือหากพี่น้องประชาชนใน ต.โป่ง ที่ได้รับความเดือดร้อน อาทิ กิ่งไม้พาดสายไฟ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หรืออื่นๆ ก็สามารถมาแจ้งทางเทศบาลได้ก่อน ตามวันและเวลาราชการ