แบ่งปัน

S__917590 S__917591 S__925724

ภาพ / ข่าว – ณิชาภัทร  

เมืองพัทยาอนุญาตให้ใช้ลานกิจกรรมสวนสาธารณะลานโพธิ์เป็นที่จอดรถชั่วคราวแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในช่วงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัทยารักษ์

ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ได้ทำการปลูกสร้างอาคารหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 6.1 อำเภอบางละมุง หรือ ศูนย์พัทยารักษ์ ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง เพื่อทดแทนอาคารเดิมซึ่งชำรุดตามอายุการใช้งาน ในวงเงิน 27,056,100 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน โดยขอให้เมืองพัทยาบริหารจัดการทางเข้า ออกช่วงระหว่างการก่อสร้าง และที่ได้มีการประชุมในครั้งก่อนได้พิจารณาเห็นว่าอาจส่งผลกระทบกับการก่อสร้างเนื่องจากทางเข้าออกแคบมาก และได้ตรวจสอบต่อเนื่องพบว่าในแต่ละวันมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของภายในตลาดลานโพธิ์เป็นจำนวนมาก จึงประสบปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอ

ล่าสุด ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จึงจัดให้มีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ไปดูสภาพพื้นที่ และได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบการตลาดลานโพธิ์จำนวน 37 รายให้ไปอยู่ในพื้นที่ชั่วคราวบริเวณลานจอดรถของตลาดลานโพธิ์นาเกลือ

ในส่วนของสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาจับจ่ายใช้สอยภายในตลาด ที่ประชุมมีมติให้นำรถขึ้นไปจอดบริเวณลานกิจกรรมสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ เนื่องจากสำนักการช่างเมืองพัทยาได้ชี้แจงว่าในส่วนของการออกแบบลานกิจกรรมดังกล่าวสามารถรับน้ำหนักได้ 2,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทั้งนี้ให้นำเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อขึ้นไปจอดเท่านั้นยกเว้นรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปห้ามจอด

ด้านนายสันติ คลองน้อย ประธานชุมชนตลาดเก่านาเกลือ ชี้แจงว่า ปัจจุบันไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดระเบียบบริเวณที่จอดรถ ดังนั้นในแต่ละวันตนจึงคอยไปแจกบัตรคิวเพื่อให้รถขึ้นไปจอดไม่เกินครั้งละ 100 คัน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำหนักเกินลานกิจกรรมทรุดได้ในอนาคต แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลหรือลองวีคเอนต่าง ๆ จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด จึงขอให้ประสานไปยังมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เพื่อขอให้สถานที่จอดรถ พร้อมทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางด้วย……….