โซนหนองปลาไหล

หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น โซนหนองปลาไหล
- Advertisement -

HOT NEWS

เทศบาลตำบลบางละมุงจัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลตำบลบางละมุงจัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยบุคลากรจำนวนกว่า 100 คนของเทศบาลตำบลบางละมุง ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย          โดยการนำของนายลิขิต สิริมณีรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง นายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง นายน้อย อยู่สบาย ประธานสภาเทศบาลตำบลบางละมุง นายพงศ์ธร ใจตรง...