แบ่งปัน

611834  611866

S__13320198  S__13320199

ภาพ/ข่าว วาสนา

สกู๊ปข่าว……ชุมชนที่ถูกลืม เสียงของชาวบ้านที่พูดกันระงม จนแปรเปลี่ยนเป็นพลังพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง 

“บ้านใคร ใครก็รัก เมื่อรักจึงรวมตัวพัฒนา และร่วมกันกลายเป็นชุมชนที่น่าอยู่และมีความเข้มแข็ง ” การใช้จุดแข็งในสังคม และทุนทางสังคมที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนรวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน รวมถึงความร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน และด้วยความเอื้ออาทรต่อชุมชน โดยคนในชุมชนเป็นคนคิด คนสร้าง คนร่วมกันทำ เช่นเดียวกับที่ชุมชนเอสอาร์บ้านล่าง ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้รวมตัวกันแสดงพลังของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านแห่งนี้กว่า 200 หลังคาเรือน ในการพัฒนาซ่อมแซมถนนรอบหมู่บ้านที่มีระยะทางรวมกันกว่า 6 กิโลเมตร หลังจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรผ่านไปมาบริเวณเส้นทางนี้ ซึ่งยังเป็นถนนลูกรังอยู่ สภาพถนนปัจจุบันทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ บางจุดถนนพังเป็นร่องน้ำที่เกิดจากการไหลผ่านของน้ำเวลาฝนตก ขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นชาวบ้านต้องทนทุกข์เดือนร้อนกันมานานหลายปี โดยเฉพาะการสัญจรไปมาในช่วงในช่วงฤดูฝนที่ผู้ปกครองและเด็กๆที่จะต้องเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน เพื่อไปทำงานและไปโรงเรียนแบบทุลักทุเล ที่ผ่านมาชาวบ้านเคยมีการนำเสนอในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ทางเทศบาลหนองปลาไหลนำเข้าสู่แผนพัฒนาชุมชนของเทศบาล ซึ่งก็ได้แต่เฝ้ารอคอยอย่างมีความหวัง แต่จนถึงขณะนี้ผ่านมาแล้วกว่า 1 ปีก็ยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งที่เคยมีนโยบายที่จะเข้ามาพัฒนาทั้งถนนหนทางและขยายเขตเพิ่มหมอแปลงไฟฟ้าเข้ามาในชุมชนแต่แล้วก็เงียบหายไป 
ชาวบ้านหลายคนจึงมักจะพูดติดตลกเมื่อที่มีคนถามถึงปัญหาของชุมชน ว่า ชุมชนนี้เป็น…. “ชุมชนที่ถูกลืม” ( หรือเปล่า ) ทั้งที่ชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนในเขตเทศบาลเหมือนกับชุมชนหมู่บ้านอื่นๆ สุดท้ายแล้วชาวบ้านก็ทำอะไรไม่ได้ นอกจากเฝ้ารอคอยการพัฒนาที่จะเข้ามา ซึ่งก็ยังไม่รู้จะมาถึงตอนไหน สิ่งที่จะบรรเทาความเดือนร้อนทุกข์ใจของชาวบ้านได้คือทุกคนต้องร่วมกันออกมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน นั่นก็คือการรวมตัวกันนำจอบเสียมมีดพร้ามาซ่อมแซมถนนหนทาง ซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการสัญจรผ่านเข้าออกหมู่บ้านของชาวบ้าน 
นอกจากนั้นยังมีการระดมทุนลงขันบริจาคเงินเข้ามาเป็นทุนงบประมาณในการจ้างรถไถดินมาปรับพื้นผิวถนนรวมทั้งซื้อดินลูกรังมากลบบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อและร่องน้ำเพื่อให้ชาวบ้านสัญจรผ่านเข้า-ออกหมู่บ้าน ได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากขึ้น  แม้การแก้ไขปัญหานี้จะเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแต่ถือว่าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านที่นอกจากจะเสียสละแรงงาน และเงินบริจาคมาร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านที่แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ทุกคนล้วนแล้วมีเป้าหมายเดียวกันคือ ต้องการเห็นหมู่บ้านของตนเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยและมีความเข้มแข็ง แต่สิ่งทุกคนยังคงเฝ้ารอคอยเสมอมา คือการเข้ามาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งระบบไฟฟ้า น้ำประปา ถนนหนทางในระยะยาวให้ชาวบ้าน ตามแผนนโยบายของเทศบาลที่เคยให้ไว้…..