แบ่งปัน

เปิดแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียนเตี้ย
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง นายมิตชัย ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนายอรุณ นวลเดช รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็ก ว่าเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย และเล็งเห็นว่ากิจกรรมการเล่นกีฬา

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างสรรค์ สร้างความสมัครสมานสามัคคี สอนให้รู้แพ้ รู้ชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬา จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น และในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ใน เขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จำนวน ๓ ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียนเตี้ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวนาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งสะเก็ต โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท เช่น ชักเย่อ วิ่งผลัด ช้อนลูกปิงปอง เตะลูกโทษ กีฬาโยนบอลใส่ตะกร้า ซึ่งเป็นการสานสัมพันธ์ ระหว่างครูกับเด็ก และกีฬาปิดตาแต่งตัว กีฬาที่จะสานความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และผู้ปกครอง รวมไปถึงการประกวดกองเชียร์ เป็นต้น

   

   

ในพิธีได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมเชียร์และให้กำลังใจกับลูกๆหลานๆกันอย่างพร้อมเพรียง.