แบ่งปัน

สำนักพระราชวัง กล่าวชื่นชมจิตอาสาที่ช่วยงานพระราชพิธี ตลอดเวลา 20 วัน ด้าน สวนนงนุช พัทยานำต้นดอกดาวเรืองสับเปลี่ยนทุกวัน เพื่อให้เหลืองบานสะพรั่ง สมพระเกียรติ  

ท่านผู้หญิง บุตรี วีระไวทยะ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ สำนักพระราชวัง ได้กล่าวชื่นชมจิตอาสาที่ได้มาช่วยงานพระราชพิธีในครั้งนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 วันที่มีการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ มียอดผู้เข้าขม  1 ล้าน 5 แสน 3 หมื่น 2 ร้อย 8 คน จึงอยากเชินชวนให้ประชาชนทุกคนได้เข้ามาชมความงดงามอย่างสมพระเกียรติ โดยหลังเสร็จสิ้นการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้ จะนำสิ่งปลูกสร้างและอาคารประกอบหลังต่างๆ ไปจัดเก็บไว้ตามสถานที่ต่างๆ โดยงานสถาปัตยกรรม อาทิ ลวดลายไทยตามอาคารหลังต่างๆ จะนำไปจัดเก็บ จัดแสดงที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช คลอง 5 ปทุมธานี ส่วนงานประณีตศิลป์ จิตรกรรม อาทิ ฉากบังเพลิง พระโกศจันทน์ จะนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
และงานประติมากรรมต่างๆ อย่างเช่น งานปั้น เทวดา สัตว์หิมพานต์ จะนำไปเก็บเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ไว้ที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้นายช่างรุ่นต่อไปได้ศึกษา เรียนรู้


ขณะที่นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการ สวนนงนุช พัทยา ได้นำเจ้าหน้าที่เข้ามาเปลี่ยนต้นดาวเรือง ซึ่งมาการจัดเปลี่ยนทุกวัน วันละประมาน 2 พันต้น ขณะนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว 2 แสนต้น พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ให้สวยงามอยู่เสมอ


ส่วนต้นมะขาม ที่ได้ย้ายออกในช่วงการจัดงานพระราชพิธี ประมาน 44 ต้น ก็ได้เคลื่อนย้ายไปดูแลตามสถานที่ต่างๆของสวนนงนุช โดยจัดทีม รุกขกร ได้ดูแลต้นมะขามทุกต้นอย่างสมบูรณ์ โดยมีบางต้นได้มีการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อนำกลับมายังสถานที่เดิมหลังจากคืนพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง