แบ่งปัน

IMG_6658   IMG_6667

อัมพร / พัทยา

โรงเรียนตันตรารักษ์พัทยา รับรางวัล Lighthouse school จาก 228 โรงเรียนทั่วโลก

นาย เชษฐา   ตันตราภรณ์  ผอ.โรงเรียนตันตรารักษ์  เมืองพัทยา  รับรางวัล The  First  Lighthouse school  in Thailand โดยเป็นเพียง 2 แห่งในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจาก 228 โรงเรียนทั่วโลก  ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวเมืองพัทยาในฐานะโรงเรียนเล็กๆที่สามารถปักหมุดสีฟ้าบนแผนที่โลก  โดยมีนาย TP LIM  ตำแหน่ง รอง ผอ.บริษัทแพคริมจำกัด ในฐานะตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Franklincovey  บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านพัฒนาภาวะผู้นำและกระบวนการสร้างความมีประสิทธิผลเป็นตัวแทนมอบรางวัลดังกล่าวให้กับทางโรงเรียน

ส่วนโครงการดังกล่าวนั้นมีการพิจารณาการผ่านเกณฑ์และได้รางวัลมีหลักการ 7 อย่าง  โดยการนำไปบูรณาการการสอนให้กับนักเรียน  ส่วนหลักการ 7 อย่างได้แก่ 1. Be  Proactive  2. เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 3. ทำสิ่งที่สำคัญก่อน  4 .Win-Win  5. เข้าใจผู้อื่นก่อน  แล้วให้ผู้อื่นเข้าใจ  6. ผนึกพลังประสานความต่าง  และ 7.ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ  ซึ่งหลังการดังกล่าวที่นำมาใช้ให้เข้ากับนักเรียนเวลาอยู่เรียนและใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน  รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวหลังจากเลิกเรียน

ด้าน นายเชษฐา  ผอ.โรงเรียนตันตรารักษ์ เผยว่า โครงการดังกล่าว เริ่มต้นจากทางผมได้ไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งสนใจจึงได้ซึ่งมาอ่านและพบว่าเราหน้าจะนำเข้ามาสอนในโรงเรียนจึงได้ติดต่อไปยังบริษัทตัวแทนดังกล่าว   จึงทำการพูดคุยว่าทำยังไงจะนำมาใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วทราบว่าทางโรงเรียนจะสอนแบบเดิมๆนั้นไม่ได้  และหากจะเข้มงวดกับนักเรียนนักเรียนก็จะไม่ได้อะไรมาก  นอกจากตัวนักเรียนเองต้องมีวินัย รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

ส่วนรางวัลดังกล่าวนั้นเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยเพราะมีเพียง 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสาธิตบางนา  กับโรงเรียนตันตรารักษ์ ที่ได้รับรางวัล    โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน 228 แห่ง จากทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ 2,791 แห่ง  โดยโครงการระดับโลกด้านพัฒนาภาวะผู้นำและกระบวนการสร้างความมีประสิทธิผลของบริษัทแพคริมจำกัด Lighthouse school เป็นเครื่องการันตีว่านักเรียนในโรงเรียนมีภาวะผู้นำในตนเอง   มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม  พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน