แบ่งปัน

12813938_1563035230681437_6786692290202322045_n 12718074_1563035280681432_8044828630069187702_n 

12821579_1563035200681440_3259877997086764572_n 12814001_1563035064014787_2718335163091444049_n

ภาพ  /วสุพล   ข่าว  / วาสนา      

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาเมืองพัทยามอบนโยบายการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก เน้นการพัฒนาภายใต้ความสมดุล ปลอดภัย และ ยั่งยืน โดยตั้งป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ AEC

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา และ คณะ ได้เดินทางมามอบนโยบายการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 1/2559 พร้อมตรวจเยี่ยมการจัดระเบียบการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยา การแก้ไขปัญหาเจ็ทสกีและการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด รวมถึงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดชลบุรีในพื้นที่ป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sport Tourism Destination โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับและร่วมมอบนโยบาย

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกในรอบปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ยังพบว่านักท่องเที่ยชาวต่างชาติส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะทำให้มีการกระจายตัวไปยังจังหวัดข้างเคียง รัฐบาลได้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ การเร่งผลักดันโครงการที่สำคัญ เพื่อพัฒนาความเป็นจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง ซึ่งกลไกดังกล่าวจะช่วยผลักดัน ขับเคลื่อนการทำงานให้การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความ สมดุล ปลอดภัย และ ยั่งยืน โดยตั้งป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ AEC  ซึ่งคณะทำงานต้องมาร่วมหาแนวทางการทำงานให้รอบคอบเพื่อให้นำไปสู้การพัฒนาที่มีศักยภาพในทุกๆด้าน ทั้งการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง  การรักษาความปลอดภัย  จะต้องพัฒนาไปพร้อมๆกัน อีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือ การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลและวัฒนธรรม ส่วนภาพรวมของการดำเนินเนินการของกลุ่มจังหวัดชลบุรีถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นก็เนื่องมาจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  ผู้ประกอบการและประชาชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดัน…

12804853_1563035530681407_3554187676594781169_n 12794527_1563035274014766_3515794589869368009_n 12814546_1563035377348089_2752792603017228603_n