แบ่งปัน

S__8085516  S__8093704

S__8093705  S__8093706

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

ศาลจังหวัดพัทยา ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน 
นาย พยุง ชูสง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพัทยา โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดชังมงคลพระอารามหลวง รับบิณฑบาต โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำศาลจังหวัดพัทยา และผู้ประนีประนอมเข้าร่วมในพิธี 
ในพิธีนายพยุง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายบังคม ก่อนที่ประธานสงฆ์ให้ศีล และสวดพระพุทธมนต์ จากนั้นนายพยุง ชูสง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา ได้ถวายภัตตาหาร และเครื่องไทยธรรมก่อนที่ ประธานพร้อมผู้บริหารทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 10 รูปสดับปกรณ์ ประธานสงฆ์แสดงสังเวชนียกถา ก่อนจะร่วมกันกรวดน้ำ ซึ่งการประกอบพิธีดังกล่าวจัดขึ้นในวาระครบรอบวันสวรรคต ครบ 15 วัน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช………..