แบ่งปัน

16244314_1334906086597566_1365196684_n 16244480_1334906053264236_3716967_n 16295921_1334906093264232_1637054991_n 16343926_1334906066597568_1277085018_n

อพท. 3 จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นชุมชนโครงการออกแบบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติริมคลองนาเกลือ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา  (อพท.3) นำโดย นายธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการแทนรองผู้จัดการ อพท.3  จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นชุมชนโครงการศึกษาออกแบบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติริมคลองนาเกลือ ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
นายสมลักษณ์ บุญณรงค์ สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญสถาปัตยกรรม บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ชี้แจงว่า ทางโครงการเล็งเห็นความสำคัญในการเข้าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ คลองนาเกลือ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้ดียิ่งขึ้น และจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับชุมชน หรือท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ซึ่งแนวคิดในการออกแบบ ได้ทำการเชื่อมโยงกิจกรรม โดยจำแนกเส้นทางเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ ขุดลอกภูมิทัศน์ริมคลอง เพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำด้วยการทำฝายน้ำล้นและติดตั้งตะแกรงดักกรองขยะ, ออกแบบเส้นทางเดิน ทางจักรยาน เป็นพื้นผิวจราจรที่ราบเรียบบริวเวณทางเดินริมคลองโดยเฉพาะในตำแหน่งผ่านย่านชุมชน, แนวแกนภูมิทัศน์ เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ถนนและทางเท้าที่ผ่านย่านชุมชนริมคลองนกยางและสุสาน บริเวณถนนผ่านสุสานเสนอเป็นทางดินอัดเพื่อคงรักษาระบบนิเวศ มีรางระบายน้ำ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ได้แก่ ทางเดินบริเวณป่าโกงกาง ช่วงสวนสาธารณะศาลเจ้าศรีนิล พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานทดแทนได้

16343946_1334906056597569_740497218_n  16244480_1334906053264236_3716967_n