แบ่งปัน

248735

ภาพ เสาวลักษณ์ ข่าว วสุพล

กลุ่มผู้จัดการแข่งขัน Fuji Be Pro Be Champion 2016 คืนกำไรให้สังคมเดินทางมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

ที่ห้อง VIP ศาลาว่าการเมืองพัทยา ทีมงานบริษัท Interbike Thailand นำโดยนายวีรพล วันรัตน์เศรษฐฏ์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท Interbike Thailand  เดินทางเข้าพบ ดร.วีรวัฒน์ ค้าขาย รองนายกเมืองพัทยา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ประกอบด้วย โรงเรียนเมืองพัทยา 3 วัดสว่างฟ้าพฤฒารามและโรงเรียนเมืองพัทยา 4 วัดหนองใหญ่ โดยมีนายณรงค์ ผิวอ่อน และนางยุพาภรณ์  ฐิติวร ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน  เป็นตัวแทนรับมอบ

นายวีรพล กล่าวว่า สืบเนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันจักรยานรายการ Fuji Be Pro Be Champion 2016 ณ สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  จึงเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ทุนละ 10,000 บาท สำหรับนักเรียนที่ยังขาดแคลนปัจจัยในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป