แบ่งปัน

 

เมืองพัทยาเห็นชอบจัดระเบียบกางร่มเตียงบนพื้นที่สาธารณะเหลือ 9 x 7 เมตร หนึ่ง คนต่อหนึ่งล๊อกเท่านั้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวให้เป็นระดับ Heightened

   ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานนำประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยา ซึ่งเป็นการประชุมในครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการปรับปรุงผังผู้ประกอบการชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน หลังจากเมื่อการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ทางที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับผังล๊อกร่มเตียงผู้ประกอบการจากเดิมขนาด 7 x 7 เมตร ต่อ 1 ล๊อก และผู้ประกอบการรายใดมีมากว่า 1 ล๊อกจะมีล๊อกลดลั่นไปตามข้อกำหนด แต่การประชุมในครั้งนี้ทางที่ประชุมมีมติให้เหลือเพียง 9 x 7 ต่อ 1 ล๊อก และต่อหนึ่งผู้ประกอบการเท่านั้นผู้ประกอบการรายใดเคยมีมากกว่า 1 ล๊อกจะถูกปรับให้เหลือเพียง 1 ล๊อก เท่าๆกันหมด เพื่อเป็นการปรับรูปแบบการจัดระเบียบชายหาดเมืองพัทยาและชายหาดจอมเทียนให้มีภาพลักษณ์ที่สวยงามและความเป็นระเบียบตั้งเป้าเพื่อหวังกลับมาดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับ Heightened ให้กลับมายังเมืองพัทยาได้อีกครั้งเพื่อยกระดับเมืองท่องเที่ยวของพัทยาให้กลับมาสู่การท่องเที่ยวที่น่าสนใจในระดับโลก รวมไปถึงเมืองพัทยาจะได้พื้นที่สาธารณะกลับคืนมาให้กับนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เพิ่มขึ้นอีก

 

นอกจากนี้ทางที่ประชุมยังมีการพิจารณาปรับปรุงประกาศเมืองพัทยา(ชั่วคราว)ในเรื่องของระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน ซึ่งมีสาระสำคัญในหัวข้อที่ 1 และ ที่ 2 คือให้ทางผู้ประกอบการใช้พื้นที่กางร่มเตียงผ้าใบ ตามอัตราส่วนที่ที่ได้รับการผ่อนใหม่ทั้งชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน เพียง ขนาด 1 ล๊อก มีความกว้าง 9 เมตร ยาวลงหาด 7 เมตร ตัดข้อที่ 24 แต่เดิมกำหนดการโอนสิทธิในการประกอบการ ผู้ประกอบการสามารถโอนสิทธิให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้เท่านั้น โดยให้ตัดหัวข้อนี้ทิ้งจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ใดๆหลังจากผู้ประกอบการรายนั้นๆไม่สามารถประกอบกิจการได้แล้ว และอีก 2 หัวข้อที่น่าสนใจคือหัวข้อที่ 2 ที่มีการเพิ่มให้ทางผู้ประกอบการต้องกางร่มเตียงเฉพาะมีลูกค้ามาใช้บริการเท่านั้น และหัวข้อที่ 4 ผู้ประกอบการต้องหยุดประกอบการเพิ่มอีก 1 วันคือวันพฤหัสบดี เป็นหยุดทั้งหมด 2 วัน วันพุธและวันพฤหัสบดีและต้องมีการเก็บอุปกรณ์ทุกชนิดออกจากพื้นที่ชายหาดตั้งแต่เย็นวันอังคารเพื่อให้ชายหาดโล่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทางเมืองพัทยาได้เข้ามาทำความสะอาดชายหาดรวมทั้งคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้ทุกคนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทั้งหมดทางที่ประชุมจะนำไปเรียนยังที่ประชุมใหญ่เพื่อทำการพิจารณาเพื่อออกเป็นประกาศต่อไป