แบ่งปัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน เปิดงานเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

ที่ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า พัทยา นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พร้อมด้วย นายชาญชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตัวแทนท่องเที่ยวและกีฬา ภาคตะวันออก ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครภาคตะวันออก จำนวน 244 คนเข้าร่วม

นาง กอบกาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สำหรับการจัดเปิดงานเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ในฐานกลุ่มจังหวัดนำร่องโครงการ Amazing Thai Host ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครอาสาสมัครผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 4 จังหวัด ตั้งแต้วันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560 รวม 6 วัน โดยมีอาสาสมัครที่เข้ารับการฝึกอบรมและได้รับใบเกียรติบัตรเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 244 คน

ซึ่งหลังจากนี้อาสาสมัครทุกคนซึ่งมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว จะสวมเครื่องแบบที่มีตราสัญลักษณ์ Amazing Thai Host พร้อมด้วยบัตรประจำตัวออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเป็นเวลา 5 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 3-4 วัน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2560 คาดว่าการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครทุกคน จะเป็นแบบอย่างการทำงานให้กับอาสาสมัครในกลุ่มจังหวัดอื่นพร้อม ทั้งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป