แบ่งปัน

 

ผู้ประกอบการร่มเตียงต่างให้ความร่วมมือหยุดบริการ 2 วัน เป็นอาทิตย์แรก ขนอุปกรณ์ออกจากพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ทางเมืองพัทยาเข้ามาทำความสะอาดชายหาดอย่างทั่วถึง

ที่บริเวณชายหาดพัทยา ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์หรือ ศอท. เมืองพัทยา ได้ร่วมมือกับทางเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน และประชาชนที่มีจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดหาดพัทยา เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงฤดูมรสุมที่จะมีขยะและเศษวัสดุต่างๆ บริเวณขายหาดจำนวนมากเพื่อสร้างพลังความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายข้างต้น ด้วยการเดินเก็บขยะตั้งแต่บริเวณชายหาดพัทยาหน้าโรงแรมอมารีไปจนถึงชายหาดพัทยาใต้ บริเวณหน้าเซ็นทรัล

นอกจากนี้ในวันนี้ยังตรงกับวันพุธที่ทางผู้ประกอบการร่มเตียงได้หยุดให้บริการนักท่องเที่ยวประกอบการล่าสุดทางคณะกรรมการจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยามีมติเห็นชอบร่วมกันให้ทางผู้ประกอบการร่มเตียงมีการเพิ่มวันหยุดประกอบในวันพฤหัสบดีอีกหนึ่งวันเพื่อต้องการทำความสะอาดชายหาดเมืองพัทยา อาทิตย์นี้จึงถือว่าเป็นอาทิตย์แรกที่ทางผู้ประกอบการมีการหยุดประกอบการร่มเตียงเป็นเวลา 2 วัน ล่าสุดพบว่าทางผู้ประกอบการชายหาดร่มเตียงทั้งหมดต่างให้ความร่วมมือในการขนอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการร่มเตียงทั้งหมดออกจากพื้นที่ชายหาดเพื่อเปิดโอกาสให้ทางเมืองพัทยาเข้ามาทำความสะอาด โดยทางเมืองพัทยานำรถเครื่องจักรกรองทราย รถ แบล๊คโฮและเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา มาทำความสะอาดชายหาดเดินเก็บขยะตั้งแต่บริเวณโค้งพัทยาเหนือจรดชายหาดพัทยาใต้ควบคู่กับการเดินเก็บขยะของคณะจิตอาสาและศอท.เมืองพัทยา หลังจากนี้ทางเมืองพัทยาจะดำเนินการทำความสะอาดชายหาดเป็นเวลาทั้ง 2 วัน ในทุกๆอาทิตย์ที่ทางผู้ประกอบการร่มเตียงหยุดให้บริการ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนจะสามารถกำจัดขยะที่ตกค้างอยู่ใต้พื้นทรายออกทั้งหมด หลังจากนั้นจึงจะอนุญาตให้ทางผู้ประกอบร่มเตียงสามารถกลับมาบริการร่มเตียงได้ในวันพฤหัสบดีถึงวันอังคาร

ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวหรือประชาชนในพื้นที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือใช้บริการที่บริเวณชายหาดควรมีความตระหนักและจิตสำนึกร่วมกันไม่ทิ้งขยะ เศษอาหารลงบนชายหาดรวมทั้งในทะเล จะเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากขยะที่เกิดจากธรรมชาติเอง ด้วยเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกจะสามารถสร้างแรงจูงใจภาพลักษณ์ชายหาดที่สะอาดและสวยงามดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวยังเมืองพัทยาต่อไป รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลอีกด้วย