แบ่งปัน

เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันคราดนา ควายดี ประจำปี 2560 เพื่ออนุรักษ์ควายไทยและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ที่บริเวณสนามบ้านนาขัดแตะ หมู่ที่ 3 ตำบลนาป่า นาย วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันคราดนา ควายดี ประจำปี 2558 โดยมี นาย สามารถ สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงาม ตลอดจนเป็นส่งเสริมชื่อเสียงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของตำบลนาป่า จังหวัดชลบุรี ให้ประชาชนในจังหวัดชลบุรี และต่างจังหวัด ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น

สืบเนื่องจากการแข่งขันวิ่งควาย เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดชลบุรี ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน แต่จากการที่สังคมและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านตำบลนาป่า ได้เปลี่ยนไป มีความเจริญด้านวัตถุเข้ามาแทนที่ ทำให้ทางเทศบาลตำบลนาป่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ให้กับประชาชนรุ่นหลัง จึงดำเนินการจัดแข่งขันคราดนา ควายดี ในทุกปี โดยวันนี้ได้จัดการแข่งขันเป็นประเภทต่างๆ ประกอบไปด้วย รุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก รุ่นจิ๋ว รุ่นใหญ่ และการแข่งขันพิเศษ คนวิ่งแข่งกับควาย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดข้างเคียงทยอยเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ด้านนาย กรรตพล นาวิน อายุ 25 ปี เผยว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ตัวเอง ได้เข้าแข่งขันวิ่งแข่งกับควาย ครั้งแรก ซึ่งตนได้พยายามอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะควายได้ โดยในปีหน้าก็จะลงสมัครแก้ตัวอีก เนื่องจากรู้สึกได้รับความสนุกสนาน