แบ่งปัน

S__34897932 S__34897934 S__34897935

ภาพ  / ข่าว-ณิชาภัทร 

แถลงข่าว ชาวชลบุรีรวมใจจัดกิจกรรม Care For Japan ระดมทุนช่วยเหลือพี่น้องชาวเมืองคุมาโมโตะ บนเกาะคิชู ประเทศญี่ปุ่น ประสบภัยแผ่นดินไหวผ่าน Workability Asia

ที่ลานซันเค่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช นาย รัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สภาเมืองพัทยา , บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี , ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช , สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา , สมาคมนักข่าวพัทยา , สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา , ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา , สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และสมาคมชุมชนเมืองพัทยา ร่วมกัน แถงข่าว Care For Japan “A Friend in need is a friend indeed”

ด้วย จังหวัดชลบุรีได้ ร่วมมือหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ระดมทุนช่วยเหลือพี่น้องชาวอาทิตย์อุทัยประสบภัยแผ่นดินไหวผ่าน Workability Asia  เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงและต่อเนื่องในพื้นที่ใกล้เมืองคุมาโมโตะ บนเกาะคิชู ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียกินบริเวณกว้าง และเกิดอาฟเตอร์ช็อกมากกว่า 1,000 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 40 คน บาดเจ็บอีกกว่า 900 คน และต้องอพยพย้ายที่อยู่กว่า 40,000 คน จากสถานการณ์ดังกล่าว มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ซึ่งมีเครือข่ายประสานงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอดจึงเป็นแม่งานจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการรับบริจาค รูปแบบกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.ระดมทุนจากองค์กรไม่หวังผลกำไร โดยจัดกิจกรรมร่วมเพื่อรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา การจัดแสดงดนตรีจากนักเรียนคนพิการบ้านเด็กพระมหาไถ่ การตั้งบูธจัดกิจกรรมและการตั้งกล่องรับบริจาค และ 2.ระดมทุนจากภาครัฐ สถานประกอบการและสมาคมไทย-ญี่ปุ่น และสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ทั้งการขายเสื้อตราสัญลักษณ์และอื่นๆ โดยระยะดำเนินการระหว่างวันที่ 29 เมษายนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 โดยรายรับทั้งหมดจะมอบผ่านองค์กรสมาชิกของ Workability Asia ในประเทศญี่ปุ่น (Kyosaren) ซึ่งทำงานร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยรับการสนับสนุนจากสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น………..