แบ่งปัน

รร.ฮาร์ดร็อคพัทยา มุ่งมั่นตอบแทนสังคมสนับสนุนการศึกษา น.ร.เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ ม.1 – ม.6 มายาวนานกว่า 5 ปี


ที่ Hall of Fame ทางโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาเฟ่พัทยา จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนภายใต้โครงการ Rock the School โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีอายุ 13 – 18 ปี หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 สำหรับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ เพื่อให้สามารถเรียนต่อจนเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ


ปัจจุบันทางโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาเฟ่พัทยา มีนักเรียนที่อยู่ในการดูแลภายใต้โครงการ ร็อคเดอะสคูล จำนวนทั้งหมด 25 คน ตั้งแต่ปี 2557 ถึงในปีปัจจุบัน 2561 ที่มีการพิจารณาเพิ่มล่าสุดอีกจำนวน 6 คน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากโรงเรียน สำนักงานเขตการศึกษา และจากทางโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาเฟ่ พัทยา ในการคัดกรองเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือนต่อปีจนกว่าจะจบการศึกษาใน ระดับม.6 หรือ ปวช. เพื่อใช้จ่ายเป็นทุนทรัพย์ในการศึกษา

นอกจากนี้ทางฮาร์ดร็อคพัทยายังดูแลในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ และค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร โดยนักเรียนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นมูลค่าตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

สอบถามผู้ปกครอง กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ทุนการศึกษาที่ทางโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาเฟ่พัทยา มอบให้มาตลอดนั้น มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าเล่าเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างมาก รวมทั้งการที่นักเรียนได้รับทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องยังส่งผลทำให้นักเรียนมีกำลังใจในการเรียนหนังสือ มีความกระตือรือร้นที่จะตั้งใจเรียน และทำให้ผลการเรียนออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจบางคนมีเกรดเฉลี่ยถึง 3.98 ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มมาสู่ผู้ปกครองทุกคน