แบ่งปัน

สวนนงนุชพัทยา ร่วม ลงนาม MOU โครงการเที่ยวสัตหีบสุขใจไปกับนายอำเภอ กับอำเภอสัตหีบ เพื่อสร้างแหล่งความรู้ สนองนโยบายโครงการประชารัฐ และต่อยอดด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสัตหีบ
ที่ ห้องริมบึง 1 สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยาได้ร่วมแถลงข่าว และทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(mou) โครงการเที่ยวสุขใจไปกับนายอำเภอ โดยมีตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อสารมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยายาม


นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าว่า สำหรับการจัดโครงการเที่ยวสัตหีบสุขใจนายอำเภอสัตหีบในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างแหล่งความรู้ให้กับแระชาชนตามนโยบาลประชารัฐของรัฐบาล อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนในพื้นอำเภอสัตหีบได้เรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวแบบมืออาชีพเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสัตหีบต่อไป ทั้งนี้ปัจจุบันอำเภอสัตหีบมีประชากรตามทะเบียนราษฏร์จำนวน 160,000 คน


ด้านนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ทางสวนนงนุชมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยที่ให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนา ตามบัตรประชาชนในอำเภอสัตหีบ เข้าเที่ยวชมสวนนงนุชฟรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งจะเริ่มตั่งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยทางสวนนงนุชมีความตั้งใจที่จะพัฒนาและสร้างสวนต่างๆ ให้เป็นอหล่งท่องเที่ยวใหม่ขึ้นมา เพื่อรองรับ EEC ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ปัจจุบันได้สร้างสวนตะบองเพชร 1 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นสวนของโครงที่ได้ลงนามความร่วมมือกับอำเภอสัตหีบ นอกจากนี้ยังมีสวนอื่นๆที่กำลังจะเสร็จสมบูรณ์และสามารถเข้าชมได้ในเร็วๆนี้