แบ่งปัน

กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก  ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร   สวนนงนุชพัทยา และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน จัดภูมิทัศน์ สร้างปอดแห่งใหม่ให้ชุมชนแออัดสนับสนุน โครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

           ที่ชุมชน วัดสุวรรณาราม        ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก นำโดย   พลตรีสันติพงศ์  ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร   นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน   ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด

โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี ( โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มขยายพื้นที่ในการดำเนินโครงการสู่พื้นที่ต่างจังหวัดในความรับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 1 ทั้ง 26 จังหวัดอีกด้วย

พลตรีสันติพงศ์  ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า    การดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นั้นเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ทาง กองทัพภาคที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจากนายกัมพล ตันสัจจา  ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออลล์ จำกัดมหาชน เข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยการสร้าง “ Pocket Park  ”ปอดแห่งใหม่” จัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ   เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยในชุมชน วัดสุวรรณาราม              ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

เพื่อให้ประชาชนจะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย  นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยา ยังได้ทาสีบริเวณรอบๆให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย  จึงต้องขอขอบคุณ นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ นายก่อศักดิ์   ไชยรัศมีศักดิ์   ประธานกรรมการบริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน เป็นอย่างมาก

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา   กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ สวนนงนุชพัทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ในแต่ครั้ง จาก บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน และได้ดำเนินการมาแล้วนั้น จำนวน 7 สวน ใน 7 พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 9 เพื่อมอบให้กับชุมชนแออัด

นอกจากนี้แล้วสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทางสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัดมหาชน ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ