แบ่งปัน

อพท.3 จับมือเมืองพัทยา วางแผนเดินหน้าพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (5.เม.ย. 62) เมื่อเวลา 14.30 น. นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 พร้อมคณะฯ เข้าพบนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อปรึกษาหารือในการวางรูปแบบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล ซึ่งมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เข้าร่วมรับฟัง ครั้งนี้ ที่ห้องนายกเมืองพัทยา อาคารศาลาการเมืองพัทยา หลังจากนั้นได้มีการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ที่ห้องประชุม 221 โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท. 3 มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงจำนวน 18 หน่วยงาน/องค์กร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนนงนุช โดยมีเมืองพัทยาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ

ซึ่งในครั้งนั้นได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันผลักดันให้เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล จึงได้นำมาปรึกษาหารือในวันนี้ โดยเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน “Pattaya Tourism For All Model เมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล เมืองพัทยา”เพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาด้านอารยสถาปัตย์ในพื้นที่พิเศษ เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

ซึ่ง “Pattaya Tourism For All Model เมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล เมืองพัทยา” นี้ จะมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การออกแบบด้านอารยสถาปัตย์ให้แก่สถานประกอบการโรงแรมและที่พักในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล พร้อมทั้งการจัดแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน Pattaya Tourism For All Models เมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เมืองพัทยา และจัดทำเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถรองรับผู้พิการทางสายตาได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยทำการศึกษาสำรวจจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงรองรับ EEC ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Landmark ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในพื้นที่ EEC โดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามวิถีอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่าง EEC และประเทศกัมพูชาผ่านเส้นทาง R3A เส้นทางเรือยอร์ชเรือใบระหว่างพัทยาระยองจันทบุรีตราด (ท่าเรือคลองใหญ่) และรถไฟความเร็วสูง โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ – เอกชน และสมาคม เข้าร่วมหารือถึงละเอียดรูปแบบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลต่อไป