แบ่งปัน

เรือนจำพิเศษพัทยาเปิดครัวทัพพระยาบริการอาหารไทย

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

วันนี้(4พ.ย.62) เวลา 09.09 น. ที่เรือนจำพิเศษพัทยา นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา ได้เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงสถานที่เพื่อฝึกอาชีพด้านการให้บริการในร้านอาหาร โดยมี ผอ.ส่วนฯ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน เข้าร่วมในครั้งนี้ เรือนจำพิเศษพัทยา ได้จัดทำโครงการปรับปรุงสถานที่ เพื่อฝึกอาชีพด้านการให้บริการในร้านอาหารแก่ผู้ต้องขัง

บริเวณด้านหน้าเรือนจำ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นโยบายกรมราชทัณฑ์ ในการปลูกฝังการประกอบอาชีพสุจริต สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม ซึ่งได้ใช้บริเวณด้านหน้าเรือนจำ

ซึ่งเดิมเป็นอาคารจอดรถ ปรับปรุงเป็นร้านอาหารครัวทัพพระยา เพื่อให้บริการด้านอาหารแก่ญาติและผู้มาติดต่อราชการ โดยเน้นจำหน่ายอาหารไทย ในราคาท้องตลาด ซึ่งผู้ต้องขังส่วนหนึ่งที่ได้ออกมาฝึกทักษะอาชีพในร้านอาหาร เป็นผู้ต้องขังที่รับการฝึกอบรมวิชาชีพจากภายในเรือนจำ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  และเป็นสมาชิกชมรม To Be Number One เรือนจำพิเศษพัทยา