แบ่งปัน

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

เวลา 09.00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯและเปิดอบรมผู้ช่วยครูผู้สอน หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ฯพัทยา โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ นายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ ประธานหน่วยกู้ภัยฯ คณะกรรมการการแพทย์ ฉุกเฉิน ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัด และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเป็นกันเป็นจำนวนมาก

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ สว่างบริบูรณ์ฯพัทยา ถือว่าเป็นหน่วยงานองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินรวมทั้งช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆมาอย่างยาวนานกว่า 40ปี จนเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ด้วยประสิทธิภาพการทำงานตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงทีมงานทำให้หน่วยงานกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ฯเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ,ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ในวันนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเติบโตในสายงานวิชาการในการเผยแพร่องค์ความรู้การกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับภาคประชาชนจากข้อมูลอ้างอิงของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีคนไทยที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวน ๔๓๒,๙๔๓ คน มีอัตราการตายถึง ๒๐,๘๕๕ คน ต่อปี หรือ ชั่วโมงละ ๒ คน และพบว่า อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เท่ากับ ๒๓.๔, ๒๖.๙, ๒๗.๘, ๒๙.๙และ ๓๒.๓ แนวโน้มการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันพบว่าอัตราการรอดชีวิตของผู้ที่เกิดอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในประเทศไทยมีเพียงแค่ร้อยละ ๒ เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วมีอัตรารอดชีวิตสูงถึงร้อยละ ๔๐-๕๐

ในนามรัฐบาลและตัวแทนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ต้องขอขอบคุณที่หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ฯพัทยาได้ตอบสนองนโยบายของรัฐที่จะช่วยให้คนไทยทำ CPR เป็น 10 ล้านคน ภายใน 3 ปี อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดอัตราการสูญเสียในชีวิตของประชาชนได้มากยิ่งขึ้นอีกประการหนึ่งยังเป็นการช่วยเสริมความรู้และทบทวนให้กับทีมงานของหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ฯพัทยา ซึ่งจะช่วยให้การบริการให้กับผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ดีและมีประสิทธิภาพ และในวันนี้ได้มีการจัดอบรมผู้ช่วยครูผู้สอนซึ่งผู้เข้ารับการอบรมนั้นเดินทางมาจากทั่วประเทศกระผมต้องขอขอบคุณในความเสียสละ ที่จะเรียนรู้และไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป


เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้