แบ่งปัน

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่โรงพยาบาลบางละมุง นางพจนารถ วัฒนศาสตร์สาธร พร้อมด้วย พร้อมด้วยนายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา ครอบครัวและญาติมิตร ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุดกล้องส่งตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้น มูลค่า 1,400,000 บาท ซึ่งจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่จะใช้ในการวินิจฉัยโรคในหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร


ทั้งนี้ น.ส.รุ่งฤดี ชัยรุ่งปัญญาและครอบครัว ร่วมกับ ชมรมง่วนเก๊กและผู้มิจิตเป็นการกุศลร่วมบริจาคทุ่นสนับสนุนซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก จำนวน 100,000 บาท ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจใช้ช่วยผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจจากสาเหตุต่างๆ และยังสามารถใช้ฝึกหัดหายใจเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เองให้กลับสู้ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว โดยมี นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เอกวัฒนกุล ผอ.โรงพยาบาลบางละมุง พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลร่วมรับมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์


เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้