แบ่งปัน

65671  65672

S__1155406  S__1155407

อัมพร/พัทยา

ขยะเกาะล้านล้นชาวบ้านวอนหน่วยงานลงแก้ปัญหา

ปัญหาขยะล้นเกาะล้านเป็นปัญหาเรื้อรังสะสมยาวนาน เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็วประชากรท้องถิ่นตามทะเบียนราษฎร์มีอยู่ 4,000 คน ส่วนประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวมีอยู่ประมาณ 4,000-8,000 คน จำนวนผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ที่พักทั้งโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และร้านขายของผุดขึ้นราวอย่างรวดเร็ว

ชาวบ้านที่เกาะล้านกล่าวว่า  ปัญหาขยะบนเกาะล้านเริ่มวิกฤตขยะตกค้างอยู่บนเกาะ สะสมอยู่ราว 10,000 ตัน  ปัญหาขยะล้นเกาะล้านเริ่มสะสมมาตั้งแต่ช่วงที่รีสอร์ทและโฮมสเตย์บนเกาะเริ่มได้รับความนิยม ปัจจุบันขยะบนเกาะไม่ได้มีเพียงแค่ขยะจากชุมชน แต่ส่วนใหญ่เป็นขยะจากร้านอาหาร ทั้งร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารที่รับนักท่องเที่ยวและคณะทัวร์ต่างชาติ และยังมีขยะจำพวกวัสดุก่อสร้าง ขณะที่ศักยภาพในการเก็บและกำจัดขยะในแต่ละวัน โดยการขนใส่เรือขยะนำไปทิ้งที่ฝั่งพัทยาทำได้เพียง 14 ถัง หรือประมาณ 35 ตันต่อวัน ซึ่งก็ไม่เพียงพอทำให้ขยะตกค้างอยู่จำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาทางเมืองพัทยาก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งชาวบ้านที่เกาะล้านต่างเฝ้ารอความหวังในการกำจัดขยะที่เกาะล้านให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม