แบ่งปัน

16683865_10155083289559850_5566989185304463422_n  16711937_10155083290449850_6210836987414828293_n

อพท. 3 หารือชุนชนนาเกลือ ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน เตรียมนำร่องย้อนรอย “ตลาดเก่านาเกลือ” คัดสรร 20 ร้านอาหารอร่อยมารวมไว้ในแหล่งเดียว 
(15 ก.พ.60) ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา นาย ธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) เป็นประธานการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผุ้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน และระดมสมอง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนนาเกลือ โดยมี นาย สินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุม 
โดย อพท. 3 ได้เล็งเห็นว่าชุมชนนาเกลือ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น สำหรับในปีงบประมาณ 2560 นี้ อพท.3 มีการสนับสนุนการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่นาเกลือ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่ได้พัฒนาเส้นทางดูนก การรักษาความสะอาดในคลองนกยางและบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ในวันนี้ได้มีการหารือคัดเลือกร้านอาหารเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงย่านชุมชนนาเกลือ ที่ได้รับความนิยมจากคนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวว่าอาหารสะอาด รสชาดอร่อย จำนวน 20 ร้าน เพื่อรวบรวมทำเป็นตลาดเก่านาเกลือของจริง โดยจะใช้สถานที่บริเวณตลาดป้าพักตร์ (ตรงข้ามร้านมหากรี ตลาดเก่านาเกลือ) ซึ่งจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่อย่างยั่งยืนของชุมชนนาเกลือ ให้บริการทุกวันเสาร์ ประเดิมเสาร์แรกในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ต่อจากกิจกรรม “เดินกินถิ่นนาเกลือ” ให้มีความต่อเนื่อง และสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง