แบ่งปัน

S__33374212 S__33374213

ภาพ / ข่าว ณิชาภัทร   

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ประชุมหาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการประชุมแผนการตลาดปี2560 ร่วมกับภาครัฐและเอกชน

ที่ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมเดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท ซ.นาเกลือ 22 นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา ได้เปิดประชุมหาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับภาครัฐและเอกชน เป็นการประชุมแผนการตลาดปี2560โดยมี นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา , นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก , ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สภาเมืองพัทยา , ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา , ประธานชมรมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี , ผู้จัดการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.3 และเจ้าหน้าที่จากสวนป่าเจริญวรรษ เทศบาลต.เขาชีจรรย์  เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุม นางสาวสุลัดดา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา ได้นำเสนอแผนกิจกรรมที่วางไว้โดยมุ่งเน้นไปทางการตลาดของกลุ่มคนเจนวาย (Generation Y) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2543 อายุ 9-29 ปี เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที อาทิ โครงการ พัทยาพาฝัน แดนสวรรค์คนทำงาน เฟสสาม เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มบริษัท Corparate โรงงานอุตสาหกรรมที่จัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงาน หรือต้องการสร้างกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์ในทีมงาน , โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค และโครงการ Drive-Bike-Run Pattaya  เพื่อกระตุ้นการเดินทางในกลุ่มเจนวาย ให้เดินทางข้ามภูมิภาค กระตุ้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการเสนอขาย ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารในพื้นที่ชลบุรี อีกทั้งกิจกรรมด้านกีฬา การแข่งรถ จักรยาน วิ่งมาราธอน กอล์ฟ และสนามกอล์ฟ ในพื้นที่จ.ชลบุรี มีชื่อเสียงที่คนทั่วโลกสนใจและยอมรับ

ด้านเจ้าหน้าที่สวนป่าเจริญวรรษ เทศบาลต.เขาชีจรรย์ อยากให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้ชาวบ้านละแวกใกล้เคียง ในเทศบาลต.เขาชีจรรย์ ได้มีส่วนร่วมและรายได้จากการท่องเที่ยวด้วย ส่วนการโรดโชว์ที่ต่างประเทศในปีนี้จะเน้นตลาดแถบเอเชียและอาเซียน คาดว่า ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ จะมีกำลังซื้อในตลาดท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น……….